Pozemky Dobříkov, Rzy 43,27 ha

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Nabízíme Vám 43,2791 ha pozemků v k.ú. Rzy, obec Dobříkov. V k.ú. Rzy jsou schválené pozemkové úpravy. Nové pozemky budou v katastru nemovitostí zapsány ještě v roce 2020. Ve stavu po pozemkových úpravách budou pozemky ve dvou větších souvislých celcích (severní o výměře 25,3276 ha a jižní o výměře 17,3735 ha) rozdělených silnicí II/315 (úsek Choceň - Týnišťko) a tři pozemky budou mimo shora uvedené souvislé celky(0,1309 ha; 0,4321 ha, 0,0150 ha). Co se týče druhu pozemku bude stav po pozemkových úpravách tento: orná půda 25,7126 ha, trvalý travní porost 16,4538 ha, lesní pozemek 0,9870 ha, ostatní plocha 0,1257. Pozemky jsou propachtované za účelem provozování zemědělské výroby a to na dobu určitou do 30.9. 2020. Co se týče přírodních poměrů, jedná se o zajímavou lokalitu. Západní strana severního celku je zčásti tvořena lesem a hlavně celá sousedí s větším lesním komplexem. Jižní hranice jižního celku je tvořena řekou Loučnou a jejími břehovými porosty. Území je bohaté na povrchovou vodu. Důkazem toho jsou dvě vodoteče protínající lokalitu. Zejména díky souvislosti pozemků lze uvažovat i o jiném využití než k provozování zemědělské výroby. V případě zájmu je možno přikoupit zemědělskou půdu ve dvou sousedních katastrech. Jedná se o k.ú. Týnišťko (cca 5 ha) a o k.ú. Dobříkov (5,7342 ha - předpokládaný stav po dosud neschválených pozemkových úpravách).

Popis nemovitosti

Nabízíme Vám 43,2791 ha pozemků v k.ú. Rzy, obec Dobříkov. V k.ú. Rzy jsou schválené pozemkové úpravy. Nové pozemky budou v katastru nemovitostí zapsány ještě v roce 2020. Ve stavu po pozemkových úpravách budou pozemky ve dvou větších souvislých celcích (severní o výměře 25,3276 ha a jižní o výměře 17,3735 ha) rozdělených silnicí II/315 (úsek Choceň - Týnišťko) a tři pozemky budou mimo shora uvedené souvislé celky(0,1309 ha; 0,4321 ha, 0,0150 ha). Co se týče druhu pozemku bude stav po pozemkových úpravách tento: orná půda 25,7126 ha, trvalý travní porost 16,4538 ha, lesní pozemek 0,9870 ha, ostatní plocha 0,1257. Pozemky jsou propachtované za účelem provozování zemědělské výroby a to na dobu určitou do 30.9. 2020. Co se týče přírodních poměrů, jedná se o zajímavou lokalitu. Západní strana severního celku je zčásti tvořena lesem a hlavně celá sousedí s větším lesním komplexem. Jižní hranice jižního celku je tvořena řekou Loučnou a jejími břehovými porosty. Území je bohaté na povrchovou vodu. Důkazem toho jsou dvě vodoteče protínající lokalitu. Zejména díky souvislosti pozemků lze uvažovat i o jiném využití než k provozování zemědělské výroby. V případě zájmu je možno přikoupit zemědělskou půdu ve dvou sousedních katastrech. Jedná se o k.ú. Týnišťko (cca 5 ha) a o k.ú. Dobříkov (5,7342 ha - předpokládaný stav po dosud neschválených pozemkových úpravách).

Cena:

0 Kč
(za nemovitost)

Lokalita:

Dobříkov
(okres:Ústí nad Orlicí)

Stav nabídky:

Aktuální

Číslo nabídky:

2441

Typ reality:

Pozemek - Pole

Plocha:

432791 m2

MakléřIng. Petr Mikeska
Telefon+420 776 757 883
E-mailmikeska@bohemreal.cz
Užitná plocha0

Copyright © 2017 Id-Tech.cz